Kontaktujte nás: +420552308791 | obec@mikolajice.cz

Hubertova jízda a průběh celého dne

Naše Hubertova jízda nedělá rozdíly mezi koňmi ani povozy, přijet může každý, ať už osedlá tažného těžkého koně, nebo štíhlého a vznešeného jezdeckého koně. Povozy přijíždějí taktéž různé, kočáry, selské vozy nebo jen žebřiňáky, jednospřeží, nebo dvojspřeží, všichni jsou vítáni.

Termín pořádání, který je neměnný a je to vždy následující víkend po Velké Pardubické. S tímto termínem se již mezi koňáky počítá, a na současnou Hubertovu jízdu se sjíždějí koně a povozy i z dálek, jako je Ostrava anebo Olomouc
 

Akce je celodenní a má několik časových nebo akčních milníků.

Pravidla

 • může dorazit kdokoliv s jakýmkoliv koněm, povozem, poníkem

 • oblečení jezdce ani ustrojení koně a povozů není definováno

 • při soutěži "Hon na lišku" jsou definovány kategorie a podkategorie
    

  • dospělí - 1. těžké koně (tažní, Hudculi...)
                2. lehké koně (jezdečtí koně)
                 3. povozy, zápřah

  • děti (do 18 let)  - jen v sedle 

 • jezdci a vozkové musí dodržovat pravidla bezpečnosti

  

Pro „Selskou Hubertovu jízdu v Mikolajicích“ jsou typické následující parametry:

 • Vyjížďka v lesích a loukách v okolí Mikolajic a Lipiny

 • Typický program

 • Soutěže

Program

 • sraz účastníků

 • zahájení

 • vyjížďka s liškou

 • opekání párků

 • hon na lišku

 • vyhodnocení soutěže

 • udělení zvláštních odměn (nejstarší jezdec, nejhezčí pár jezdec-kůň, nejmladší jezdec, nejhezčí povoz)

 • večerní Country bál

 

Den začíná pro účastníky srazem za Mikolajicemi. Možností koupi stužky, ke které patří párek na oběd, který si musí každý opéct sám na ohni a vstup na večerní Country bál.

Jezdci a povozy se na povel seřadí k zahájení. Po zahájení, které je provedeno trubači na lesní rohy, je přečten slib jezdců a jezdci se rozjedou ukázat své umění na překážkách umístěných na louce v místě konání. Pak se jezdci seřadí do průvodu za jezdcem s liščím ohonem, kterého nesmí nikdo předjet. Celý průvod jezdců v sedle a povozů projede obcí Mikolajice a zamíří přes les do katastru obce Lipina. Na rozhraní Mikolajic a Lipiny se nacházejí pastviny, na kterých se mohou jezdci i koně realizovat a ukázat své umění a taktéž unavit koně. Toto jim zabere cca 2 hodinky. Mezitím v místě srazu a centru celého dne se konají různé soutěže pro děti s tématikou koní a jezdectví, či sedláctví. Například v loňském ročníku jsme spolupracovali s Muzeem Vidlí z Lichnova a pořádali jsme Vidláckou neolympiádu, při které jsme házeli balíkem sena do výšky, nebo házeli vidle na cíl. Přihlížející se mohou povozit na konících, čehož využívají spíše malí diváci. Po návratu jezdců zpět k přihlížejícím všichni podlehnou hladu a opékají párky a buřty. Koně odpočívají před hlavní soutěží – Hon na lišku. V posledních letech se nám sjíždí zhruba 100 koní v sedle a 10-13 povozů s dalším 20 koňmi v zápřahu, a počty přihlížejících nám stouply na odhadovaných 350-400 – Při počtu obyvatel obce 280 je to téměř dvojnásobek obyvatel! Po zhruba hodině odpočinku se koná hlavní soutěž Hon na lišku. Liščí ohon je přivázán na provaz na konci závodní trati (cca 10m) nad hlavy jezdců. Kdo liščí ohon dokáže sebrat v klusu koně, vyhrává. Jede se dle kategorií. Po odjetí všech kategorií probíhá vyhodnocení honu na lišku a udělení zvláštní odměn. Pak si jezdci i koně užívají přírody v místě konání akce. Večer se pak většina koňáků sejde na country bále, kterého vrcholem je koňácký soud.